HOME >마이크 >악세서리
 
PX409G 핀마이크(슈어,젠하이저) XLR젠더
시중가격
가격을 선택하세요.
상품가격
1000원
상품코드 0007_00001
모델명 PX409 핀마이크-XLR젠더
제조국 China OEM
배송기간 2일 ~ 4일
수량선택
트위터로 상품 전송 페이스북으로 상품 전송


PX409G 핀마이크(슈어,젠하이저) XLR젠더


 


 


 


 


 


 


 


 
 

** 택배조회 클릭!! **
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   1  
 
  확인
 
 
질문하기
Shure CVL 핀마이크에도 작동하나요? 19-03-21 12:29
구매했는데, 안되네요 붐맨 17-06-25 09:20
   1