HOME >마이크 >핀마이크
 
HE-28S8 자바라타입 헤드셋 핀마이크(고급형)
상품가격
1000원
상품코드 0006_00007
모델명 HE-28S8
제조국 China OEM
수량선택
HE-28S8 고급형자바라타입 헤드셋핀마이크
트위터로 상품 전송 페이스북으로 상품 전송


HE-28S8 고급형 자바라타입 헤드셋핀마이크 강의용 핀마이크 스피치 슈어플러그 젠하이저플러그


 


 


 


 


 


 


 


 
 

** 택배조회 클릭!! **
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   1  
 
  확인
 
 
질문하기
   1