HOME >마이크 >핀마이크
 
HE-19S8 핀마이크(고급형귀걸이타입)
상품가격
1000원
상품코드 0006_00006
모델명 HE-19S8
제조국 China OEM
수량선택
HE-19S8 마이크7mm, 하울링의 위험도를 줄인제품
트위터로 상품 전송 페이스북으로 상품 전송


HE-19S8 자바라타입 귀걸이 핀마이크 줄타입 라인타입 강의용 스피치 슈어플러그 젠하이저플러그


 


 


 


 


 


 


 


 
 

** 택배조회 클릭!! **
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   1  
 
  확인
 
 
질문하기
   1