HOME >마이크 >핀마이크
 
HE-19S1 핀마이크(고급형귀걸이타입)
상품가격
1000원
상품코드 0006_00004
모델명 HE-19S1
제조국 China OEM
수량선택
HE-19S1 줄타입과 귀걸이의 절묘한 조화!!
트위터로 상품 전송 페이스북으로 상품 전송

 
 

HE-19S1 자바라타입 귀걸이 핀마이크 줄타입 라인타입 강의용 스피치 슈어플러그 젠하이저플러그


 


 


 


 


 


 


 


 
 

** 택배조회 클릭!! **
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   1  
 
  확인
 
 
질문하기
지향성, 유닛 질문드립니다 민호 16-09-04 18:55
   1